ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ (αλφαβητικά)

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΓΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ - ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΙΛΗ ΛΑΜΠΡΕΛΗ - ΕΛΕΝΑ ΛΙΑΤΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΥΑ ΛΙΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΟΥ
ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 20/11/2016 Με τη Λιλή Λαμπρέλη και τον Γιάννη Ψαριώτη

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 2/10/2016 Με τον Νίκο Μιχαλόπουλο Α ΜΕΡΟΣ

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 2/10/2016 Με τον Νίκο Μιχαλόπουλο Β ΜΕΡΟΣ

Στο αυτί του δράκου, με την ψυχολόγο Νένα Γεωργιάδου. www.psixi.gr - τηλ.: 211.221.67.47, γραφεία σε Χαλάνδρι και Αιγάλεω.

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 19/3/2017 Α ΜΕΡΟΣ Με τον Ταξιάρχη Μπεληγιάννη

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 19/3/2017 Β ΜΕΡΟΣ Με τον Ταξιάρχη Μπεληγιάννη

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 19/3/2017 Γ ΜΕΡΟΣ Με τον Ταξιάρχη Μπεληγιάννη

Στο αυτί του δράκου, με την ψυχολόγο Νένα Γεωργιάδου. www.psixi.gr - τηλ.: 211.221.67.47, γραφεία σε Χαλάνδρι και Αιγάλεω.

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 2/7/2017 Α ΜΕΡΟΣ Με τον Γιώργο Ευγενικό

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 2/7/2017 Β ΜΕΡΟΣ Με τον Γιώργο Ευγενικό


Στο αυτί του δράκου, με την ψυχολόγο Νένα Γεωργιάδου. www.psixi.gr - τηλ.: 211.221.67.47, γραφεία σε Χαλάνδρι και Αιγάλεω.

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 2/4/2017 Α ΜΕΡΟΣ Με την Εύα Λιάνου Πετροπούλου

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 2/4/2017 Β ΜΕΡΟΣ Με την Εύα Λιάνου Πετροπούλου

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 2/4/2017 Γ ΜΕΡΟΣ Με την Εύα Λιάνου Πετροπούλου

Στο αυτί του δράκου, με την ψυχολόγο Νένα Γεωργιάδου. www.psixi.gr - τηλ.: 211.221.67.47, γραφεία σε Χαλάνδρι και Αιγάλεω.

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 12/3/2017 Α ΜΕΡΟΣ, με την Δήμητρα Γίγα

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 12/3/2017 Β ΜΕΡΟΣ, με την Δήμητρα Γίγα

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 12/3/2017 Γ ΜΕΡΟΣ, με την Δήμητρα Γίγα

Στο αυτί του δράκου, με την ψυχολόγο Νένα Γεωργιάδου. www.psixi.gr - τηλ.: 211.221.67.47, γραφεία σε Χαλάνδρι και Αιγάλεω.

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 23/4/2017 Α ΜΕΡΟΣ, με την ψυχολόγο Νένα Γεωργιάδου

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 23/4/2017 Β ΜΕΡΟΣ, με την ψυχολόγο Νένα Γεωργιάδου

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 11/6/2017 Α ΜΕΡΟΣ, με τον Φίλιππο Μανδηλαρά

Στο αυτί του δράκου, με την ψυχολόγο Νένα Γεωργιάδου. www.psixi.gr - τηλ.: 211.221.67.47, γραφεία σε Χαλάνδρι και Αιγάλεω.

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 11/6/2017 Β ΜΕΡΟΣ, με τον Φίλιππο Μανδηλαρά

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 4/6/2017 Α ΜΕΡΟΣ, με την Έλενα Λιάτου

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 4/6/2017 Β ΜΕΡΟΣ, με την Έλενα Λιάτου

Στο αυτί του δράκου, με την ψυχολόγο Νένα Γεωργιάδου. www.psixi.gr - τηλ.: 211.221.67.47, γραφεία σε Χαλάνδρι και Αιγάλεω.

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 21/5/2017 Α ΜΕΡΟΣ, με τον Δημήτρη Προύσαλη

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 21/5/2017 Β ΜΕΡΟΣ, με τον Δημήτρη Προύσαλη

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 14/5/2017 Α ΜΕΡΟΣ, με την Δήμητρα Φώτου

Στο αυτί του δράκου, με την ψυχολόγο Νένα Γεωργιάδου. www.psixi.gr - τηλ.: 211.221.67.47, γραφεία σε Χαλάνδρι και Αιγάλεω.

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 14/5/2017 Β ΜΕΡΟΣ, με την Δήμητρα Φώτου

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 28/5/2017 Α ΜΕΡΟΣ, με τον Βασίλη Παπαθεοδώρου

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 28/5/2017 Β ΜΕΡΟΣ, με τον Βασίλη Παπαθεοδώρου

Στο αυτί του δράκου, με την ψυχολόγο Νένα Γεωργιάδου. www.psixi.gr - τηλ.: 211.221.67.47, γραφεία σε Χαλάνδρι και Αιγάλεω.

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 7/5/2017 Α ΜΕΡΟΣ, με την Κονδυλία Θεοδωροπούλου

ΣΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 7/5/2017 Β ΜΕΡΟΣ, με την Κονδυλία Θεοδωροπούλου


Στο αυτί του δράκου, με την ψυχολόγο Νένα Γεωργιάδου. www.psixi.gr - τηλ.: 211.221.67.47, γραφεία σε Χαλάνδρι και Αιγάλεω.ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ 20 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΝΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ